Kursy

w przygotowaniu

rekomendacja

Czas trwania4 dni
MiejsceKrucze Skały i Góry Sokole
Wielkość grupymaksymalnie 4 osoby
Dokument po ukończeniuzaświadczenie zgodnie z programem PZA, podpisane przez instruktora
Uczestnictwo osób małoletnichkonieczność pisemnej zgody podpisanej przez obojga rodziców (prawnych opiekunów)
Cenasprawdź koszt

Zobacz Informacje dla kursantów (Terminy, formalności etc.)

Kurs prowadzony jest wg programu Polskiego Związku Alpinizmu i stanowi zamkniętą całość, dając adeptowi umiejętności i wiedzę, pozwalające na samodzielną wspinaczkę w skałkach po drogach ubezpieczonych w stale punkty asekuracyjne, a także na sztucznych ścianach wspinaczkowych, zarówno z asekuracją górną („na wędkę”), jak i dolną.

Prowadzącym może być wyłącznie licencjonowany instruktor PZA o właściwych kompetencjach.

Jak należy rozumieć pojęcie „droga wyposażona w stałe punkty asekuracyjne”?

Warto podjąć próbę wyjaśnienia tego pojęcia, przynajmniej na potrzeby niezaznajomionego z terminologią wspinaczkową kandydata na kursanta, rodzi ono bowiem nierzadko wątpliwości i bywa przedmiotem tak zażartych dyskusji, iż odnosi się wrażenie, że ich uczestnicy zeżrą się wzajemnie, a przynajmniej pożrą między sobą.

Zerkając przez pryzmat programu niniejszego kursu, jako rzeczoną drogę, rozumieć należy taką, która wyposażona jest w komplet stałych, a więc co do zasady nieusuwalnych punktów asekuracyjnych w postaci ringów lub spitów oraz stanowisko asekuracyjno-zjazdowe. Doprecyzowując - „komplet” oznacza, że wspinacz, by drogę przejść i na powrót znaleźć się w bezpiecznych objęciach matki ziemi, korzysta wyłącznie z owego kompletu, nie musząc stosować dodatkowej asekuracji w postaci osadzanych własnoręcznie punktów asekuracyjnych. Droga taka zwana bywa, niezależnie od jej trudności „drogą sportową”.

Sprzęt zapewniony przez szkołę, którym posługujemy się w trakcie kursów, posiada odpowiednie normy i atesty dopuszczające go do użytkowania podczas wspinaczki skalnej:

 • UIAA - Union Internationale des Associations d'Alpinisme (Międzynarodowa Federacja Związków Alpinistycznych).
 • CE i EN.

rekomendacja

Czas trwania4 dni
MiejsceRudawy Janowickie (Góry Sokole)
Wielkość grupymaksymalnie 4 osoby
Dokument po ukończeniuzaświadczenie zgodnie z programem PZA, podpisane przez instruktora
Uczestnictwo osób małoletnichkonieczność pisemnej zgody podpisanej przez obojga rodziców (prawnych opiekunów)
Cenasprawdź koszt

Zobacz Informacje dla kursantów (Terminy, formalności etc.)

Kurs wspinaczki z asekuracją własną w skałkach, pomyślany jest jako kontynuacja programowa kursu wspinaczki po drogach ubezpieczonych. Celem jego jest rozszerzenie wiedzy i umiejętności o elementy konieczne do tego, by móc samodzielnie wspinać się po drogach pozbawionych stałej asekuracji.

Ukończenie kursu jest równoznaczne z ukończeniem podstawowego kursu wspinaczki skalnej PZA. Prowadzącym może być wyłącznie licencjonowany instruktor PZA o właściwych kompetencjach.

Ukończenie kursu z wynikiem pozytywnym pozwala (jest warunkiem koniecznym) na dalsze szkolenie w ramach kursu taternickiego.

Czym jest wspinaczka z użyciem własnej asekuracji?

Już spieszę z odpowiedzią, acz zastrzegam, że jest to me własne ujęcie (z uwzględnieniem treści programowych kursu oczywiście), nie zaś ogólnie przyjęta definicja.

O wspinaczce z asekuracją własną będziemy mówić wszędzie tam, gdzie podczas przechodzenia drogi wspinaczkowej, asekurując się przy tym rozsądnie, użyć będziemy musieli przyrządów do asekuracji właśnie służących, w postaci różnej maści tzw. kości (ang. nuts), czasem haków etc. Dotyczy to wspinaczki w terenie skalnym pozbawionym zupełnie stałych punktów asekuracyjnych, jak i dróg posiadających wprawdzie takie punkty, lecz rozmieszczone na tyle skąpo, iż wymagać będzie to od wspinacza „dokładania” czegoś od siebie. Zdarzyć się może, że droga posiada dość liczne stałe punkty, lecz pozbawiona jest stanowiska…., i różne inne wariacje w tej materii.

Podsumowując: aby „coś od siebie dorzucić” należy posiąść sztukę (bo jest to sztuka) posługiwania się kośćmi, zgłębić zasady budowy stanowisk asekuracyjnych, zjazdowych etc.

Sprzęt zapewniony przez szkołę, którym posługujemy się w trakcie kursów, posiada odpowiednie normy i atesty dopuszczające go do użytkowania podczas wspinaczki skalnej:

 • UIAA - Union Internationale des Associations d'Alpinisme (Międzynarodowa Federacja Związków Alpinistycznych).
 • CE i EN.

rekomendacja

Czas trwania6 dni
MiejsceRudawy Janowickie (Góry Sokole) i Krucze Skały
Wielkość grupymaksymalnie 4 osoby
Dokument po ukończeniuzaświadczenie zgodnie z programem PZA, podpisane przez instruktora
Uczestnictwo osób małoletnichkonieczność pisemnej zgody podpisanej przez obojga rodziców (prawnych opiekunów)
Cenasprawdź koszt

Zobacz Informacje dla kursantów (Terminy, formalności etc.)

Podstawowy kurs wspinaczki skalnej obejmuje swym programem wspinaczkę zarówno po drogach wyposażonych w asekurację stałą, jak również po drogach z asekuracją własną, ma zatem charakter pełny. Celem kursu jest przekazanie adeptowi wiedzy i umiejętności pozwalających na samodzielną wspinaczkę w terenie skalnym nie mającym charakteru wysokogórskiego.

Kurs przygotowuje także do wspinaczki na sztucznych ścianach wspinaczkowych.

Prowadzącym może być wyłącznie licencjonowany instruktor PZA o właściwych kompetencjach.

Ukończenie kursu z wynikiem pozytywnym pozwala (jest warunkiem koniecznym) na dalsze szkolenie w ramach kursu taternickiego.

Wyjaśnienie pojęć: „droga wyposażona w asekurację stałą” i „droga z asekuracją własną” znajduje się przy opisie właściwych kursów.

Sprzęt zapewniony przez szkołę, którym posługujemy się w trakcie kursów, posiada odpowiednie normy i atesty dopuszczające go do użytkowania podczas wspinaczki skalnej:

 • UIAA - Union Internationale des Associations d'Alpinisme (Międzynarodowa Federacja Związków Alpinistycznych).
 • CE i EN.

Czas trwania3 - 4 dni
Miejscewybieramy w zależności od chęci i możliwości zarówno w Polsce, jak i poza granicami
Wielkość grupymaksymalnie 4 osoby
Uczestnictwo osób małoletnichkonieczność pisemnej zgody podpisanej przez obojga rodziców (prawnych opiekunów)
Cenasprawdź koszt

Zobacz Informacje dla kursantów (Terminy, formalności etc.)

Kurs przeznaczony jest dla tych, którzy ukończyli jeden (bądź więcej) z prowadzonych przez szkołę kursów wspinaczki w skałkach, lecz z jakichś względów nie czują sie gotowi do samodzielnej wspinaczki, bądź chcą utrwalić lub rozszerzyć swoje umiejętności i wiedzę pod czujnym okiem instruktora. Program kursu nie jest ściśle zakreślony. Koncentruje się głównie na treściach zawartych w programach szkoleniowych PZA, nie wyklucza jednak rozszerzenia owych treści.

Podsumowując: zakres kursu dopasowywany jest do potrzeb indywidualnych kursantów.

Kurs prowadzony jest przez licencjonowanego instruktora PZA o właściwych kompetencjach.

Wyjaśnienie pojęć: „droga wyposażona w asekurację stałą” i „droga z asekuracją własną” znajduje się przy opisie właściwych kursów.

Sprzęt zapewniony przez szkołę, którym posługujemy się w trakcie kursów, posiada odpowiednie normy i atesty dopuszczające go do użytkowania podczas wspinaczki skalnej:

 • UIAA - Union Internationale des Associations d'Alpinisme (Międzynarodowa Federacja Związków Alpinistycznych).
 • CE i EN.

Czas trwaniauzgadniany indywidualnie
Miejscewybieramy w zależności od chęci i możliwości zarówno w Polsce, jak i poza granicami
Wielkość grupyzespół wspinaczkowy przy drogach wielowyciągowych może liczyć do trzech osób włączając w to instruktora
Uczestnictwo osób małoletnichkonieczność pisemnej zgody podpisanej przez obojga rodziców (prawnych opiekunów)
Cenasprawdź koszt

Zobacz Informacje dla kursantów (Terminy, formalności etc.)

Wspinaczka partnerska, co do zasady oznacza dążenie do stanu równowagi między partnerami. W naszym przypadku to wspinaczka w zespole, gdzie instruktor jest twoim „parterem od liny” służącym radą i doświadczeniem, dobierającym odpowiednie cele wspinaczkowe, szlifującym twoje umiejętności, korygującym błędy. Z takiej wspólnej wyprawy możesz wiele wynieść. Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie już wcześniej nabytych umiejętności w zakresie asekuracji, bowiem wspinaczka partnerska nie jest to kurs sensu stricto, lecz sposób na udoskonalenie i poszerzenie twojego już istniejącego arsenału.

Twoim partnerem jest licencjonowany instruktor PZA o właściwych kompetencjach.

Sprzęt zapewniony przez szkołę, którym posługujemy się w trakcie kursów i wypraw partnerskich, posiada odpowiednie normy i atesty dopuszczające go do użytkowania podczas wspinaczki skalnej:

 • UIAA - Union Internationale des Associations d'Alpinisme (Międzynarodowa Federacja Związków Alpinistycznych).
 • CE i EN.

rekomendacja

Czas trwania4 dni - wyłącznie jesienią
MiejsceArco – słoneczna Italia
Wielkość grupymaksymalnie 4 osoby
Dokument po ukończeniuzaświadczenie zgodnie z programem PZA, podpisane przez instruktora
Uczestnictwo osób małoletnichkonieczność pisemnej zgody podpisanej przez obojga rodziców (prawnych opiekunów)
Cenasprawdź koszt

Zobacz Informacje dla kursantów (Terminy, formalności etc.)

Dla wspinacza Arco tym jest, czym Eldorado dla konkwistadora. Urocze miasteczko w północnej Italii  otoczone górami, w bliskości Lago di Garda. Archipelag rejonów skalnych przycupniętych wokół Arco, a mnogość ich jest wielka. „Paleta barw” jest nieskończona - od kilkumetrowych skałek do kilkuset metrowych ścian, od dróg łatwych po ekstremalnie trudne, od króciutkich do wielowyciągowych, połogich i przewieszonych, od sportowych do tradycyjnych…

Czy myślisz czasem o jesieni, o chłodnych wieczorach i słocie poranków…., pomyśl zatem o słońcu, które od świtu łukiem się wznosi, by wieczorem do Gardy po łuku się stoczyć…, bo „arco” w polskim narzeczu „łuk” właśnie oznacza.

Kurs prowadzony jest wg programu Polskiego Związku Alpinizmu i stanowi zamkniętą całość, dając adeptowi umiejętności i wiedzę, pozwalające na samodzielną wspinaczkę w skałkach po drogach ubezpieczonych w stale punkty asekuracyjne, a także na sztucznych ścianach wspinaczkowych, zarówno z asekuracją górną („na wędkę”), jak i dolną.

Prowadzącym może być wyłącznie licencjonowany instruktor PZA o właściwych kompetencjach.

Jak należy rozumieć pojęcie „droga wyposażona w stałe punkty asekuracyjne”?

Warto podjąć próbę wyjaśnienia tego pojęcia przynajmniej na potrzeby niezaznajomionego z terminologią wspinaczkową kandydata na kursanta, rodzi ono bowiem nierzadko wątpliwości i bywa przedmiotem tak zażartych dyskusji, iż odnosi się wrażenie, że uczestnicy ich zeżrą się wzajemnie, a przynajmniej pożrą.

Zerkając przez pryzmat programu niniejszego kursu, jako rzeczoną drogę, rozumieć należy taką, która wyposażona jest w komplet stałych, a więc co do zasady nieusuwalnych punktów asekuracyjnych w postaci ringów lub spitów oraz stanowisko asekuracyjno-zjazdowe. Doprecyzowując - „komplet” oznacza, że wspinacz, by drogę przejść i na powrót znaleźć się w bezpiecznych objęciach matki ziemi, korzysta wyłącznie z owego kompletu, nie musząc stosować dodatkowej asekuracji w postaci osadzanych własnoręcznie punktów asekuracyjnych. Droga taka zwana bywa, niezależnie od jej trudności „drogą sportową”.

Sprzęt zapewniony przez szkołę, którym posługujemy się w trakcie kursów, posiada odpowiednie normy i atesty dopuszczające go do użytkowania podczas wspinaczki skalnej:

 • UIAA - Union Internationale des Associations d'Alpinisme (Międzynarodowa Federacja Związków Alpinistycznych).
 • CE i EN.

Jeśli zachwyca Was ta kraina, i poznać zechcecie jej tajemnice, ukryte przed wzrokiem industrialnych barbarzyńców, to mój serdeczny druh Damian Sadowski - potomek duchowy Walonów, składa Wam propozycję rozpatrzenia wartą, i tu głos jemu oddaję:

Zapraszam w Sudety…

Nazywam się Damian Sadowski, jestem licencjonowanym Przewodnikiem Górskim Sudeckim (nr leg. 32/LG/2007), pilotem wycieczek krajowych i zagranicznych (nr leg. 74/2011) oraz licencjonowanym przewodnikiem po Krknošskem Národním Parku.

… ze mną zawędrujecie Państwo w najciekawsze zakątki naszego regionu. Jeśli chcecie odetchnąć górskim powietrzem, odkryć widoki, które będą powracać w pięknych snach, posłuchać tajemniczych legend i poznać zagadki ciekawej historii Sudetów – zapraszam na wspólne wycieczki!

Oprowadzę grupy zorganizowane, turystów indywidualnych, osoby niepełnosprawne, śmiałków i tych mniej odważnych! Chętnie pomogę w profesjonalnym tworzeniu programu wycieczek i pobytów. A gdy pogoda nie dopisuje, lub macie Państwo ochotę na łyk teorii – prowadzę prelekcje przyrodniczo–historyczno–geograficzne, bogato ilustrowane slajdami mojego autorstwa.

Oferta:

 • Przewodnictwo na obszarze Sudetów oraz Przedgórza Sudeckiego;
 • Wycieczki piesze i autokarowe;
 • Prowadzenie wycieczek z udziałem niepełnosprawnych;
 • Skalne Miasta – Czechy;
 • Czeski Raj – Czechy;
 • Szwajcaria Saksońska – Niemcy;
 • Profesjonalne tworzenie programu wycieczek i pobytów;
 • Prelekcje przyrodniczo–historyczno–geograficzne, bogato ilustrowane slajdami;
 • Imprezy integracyjne;
 • Wycieczki Rowerowe;

 

Kontakt:

Damian Sadowski
tel.: +48 661692613

e-mail: viasudetica@gmail.com

w przygotowaniu

w przygotowaniu